1

Step 1

Telling Stories. A theoretical analysis of narrative fiction.

2

Step 2

Roman Dünyası ve İncelenmesi

3

Step 3

The ART of FICTION. Notes on Craft for Young Writers

4

Step 4

Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı

5

Step 5

İnsanlık Güldürüsü'nde Yüzler ve Bildiriler

6

Step 6

Anlatı Yerlemleri. Kişi / Süre / Uzam

7

Step 7

Narratology. Introduction to the Theory of Narrative

8

Step 8

Narrative. A critical linguistic introduction

9

Step 9

Psikanaliz ve Dilbilim (Sözceleme Öznesi). Le sujet de l'énonciation: Psychanalyse et linguistique

10

Step 10

dilbilim, göstergebilim ve edebiyat eğitimi

1

Step 1

Telling Stories. A theoretical analysis of narrative fiction.

2

Step 2

Roman Dünyası ve İncelenmesi

3

Step 3

The ART of FICTION. Notes on Craft for Young Writers

4

Step 4

Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı

5

Step 5

İnsanlık Güldürüsü'nde Yüzler ve Bildiriler

6

Step 6

Anlatı Yerlemleri. Kişi / Süre / Uzam

7

Step 7

Narratology. Introduction to the Theory of Narrative

8

Step 8

Narrative. A critical linguistic introduction

9

Step 9

Psikanaliz ve Dilbilim (Sözceleme Öznesi). Le sujet de l'énonciation: Psychanalyse et linguistique

10

Step 10

dilbilim, göstergebilim ve edebiyat eğitimi

25 October 2016

Goal abandoned

The author does not write in the goal 6 years 2 months 6 days

Goal author

General

Çalışma Alanı Oluşturmak

Elimdeki kaynakçadan haberdarım

Fikir sahibiyim

Anlatıbilimi konusunda uzmanlaşmanın ilk basamağına tırmanıyorum

 Goal Accomplishment Criteria

Kütüphane ve Kaynakça, Bilgi Edinme ve Fikir Sahibi Olma

 1. Telling Stories. A theoretical analysis of narrative fiction.

  Steven Cohan and Linda M.Shires

  Routledge. London and New York, 1988, 1991, 1993 and 1997

  1. Theorizing language

  2. Analyzing textuality

  3. The structures of narrative: story

  4. The structures of narrative: narration

  5. Decoding texts: ideology, subjectivity, discourse

  6. The subject of narrative

 2. Roman Dünyası ve İncelenmesi

  Roland Bourneur ve Réal Quellet. Çev. Doç.Dr. Hüseyin Gümüş

  Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1085, Birinci Basım, 1989.

  1. Giriş

  2. Hikaye ve Anlatım

  3. Bakış Açısı

  4. Roman Dünyasında Mekan

  5. Roman Dünyasında Zaman

  6. Roman Dünyası Kahramanları

  7. Roman ve Yazarı

 3. The ART of FICTION. Notes on Craft for Young Writers

  John Gardner. Alfred A.Knopf, New York, 1984

  1. I. Notes on Literary - Aesthetic Theory: Aesthetic Law and Aesthetic Mystery

  2. I. Notes on Literary - Aesthetic Theory: Basic Skills, Genre, and Fiction as Dream

  3. I. Notes on Literary - Aesthetic Theory: Interest and Truth

  4. I. Notes on Literary - Aesthetic Theory: Metafiction, Deconstruction, and Jazzing Around

  5. II. Notes on Fictional Process: Common Errors

  6. II. Notes on Fictional Process: Technique

  7. II. Notes on Fictional Process: Plotting

 4. Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı

  Manfred Jahn. Çev.: Bahar Dervişcemaloğlu.

  İstanbul: Dergah Yayınları, 1. Baskı, Şubat 2012

  1. Giriş

  2. Anlatıbilimin Ana Hatları

  3. Anlatma (Narration), Odaklanma (Focalization) ve Anlatı Durumları (Narrative Situations)

  4. Eylem, Öykü Analizi, Anlatabilirlik

  5. Fiil Zamanı, Zaman ve Anlatı Kipleri

  6. Zaman/Mekan ve Kurmaca Mekan

  7. Karakterler ve Karakterleştirme

  8. Söylemler: Sözün, Düşüncenin ve Bilincin Temsilleri

 5. İnsanlık Güldürüsü'nde Yüzler ve Bildiriler

  Tahsin Yücel. İnceleme. YKY, 1 Baskı, Ağustos 1997

  1. Yüz ve yazı

  2. Yüz ve yazgı

  3. Yüz ve yaşam

  4. Yüz ve söz

  5. Söylen ve söz

 6. Anlatı Yerlemleri. Kişi / Süre / Uzam

  Tahsin Yücel. YKY, 2 Baskı, İstanbul Kasım 1995

  1. Yanda Birileri

  2. Merdivenler

  3. Hayvanla Savaş

  4. Ayna ve Yansıma

  5. Kopuk ve Sürekli

  6. Duruk Düşüş

 7. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative

  Mieke Bal. Third Edition. University of Toronto Press 1985, 1997, 2009

  1. I. Text: Words and Other Signs

  2. 1. Preliminary Remarks

  3. 2. The Narrator

  4. 3. Non-Narrative Comments

  5. 4. Description

  6. 5. Levels of Narration

  7. 6. Remarks and Sources

  8. II. Story: Aspects

  9. 1. Preliminary Remarks

  10. 2. Time

  11. 3. Sequential Ordering

  12. 4. Rhythm

  13. 5. Frequency

  14. 6. Characters

  15. 7. Space

  16. 8. Focalization

  17. 9. Visual Stories

  18. 6. Remarks and Sources

  19. III. Fabula: Elements

  20. 1. Preliminary Remarks

  21. 2. Events

  22. 3. Actors

  23. 4. Time

  24. 5. Location

  25. 6. Remarks and Sources

 8. Narrative. A critical linguistic introduction

  Michael Toolan. Second edition by Routledge 2001

  1. Preliminary orientations

  2. Basic story structure

  3. The articulation of narrative text I: time, focalization, narration

  4. The articulation of narrative text II: character, setting, suspense, film

  5. The articulation of narrative text III: representing character discourse

  6. Narrative as socially situated: the sociolingustic approach

  7. Children's narratives

  8. Narrative as political action

 9. Psikanaliz ve Dilbilim (Sözceleme Öznesi). Le sujet de l'énonciation: Psychanalyse et linguistique

  Laurent-Danon Boileau. Çev. Mehmet Baştürk. De Ki Yayınları, 1 Baskı, Mayıs 2007

  1. Söyleşim (Diyalog) Sistemin Derinliklerine Doğru

  2. Yadsıma, Olumsuzluk ve Söyleşim

  3. Düş Anlatısında Biçem

  4. Düşün Doğuşu ve Şiir Sanatı

  5. Sinirli Kişinin Dilbilgisi

  6. Dilin Kullanımı

 10. dilbilim, göstergebilim ve edebiyat eğitimi

  Hilmi Uçan. İz Yayıncılık, İstanbul 2015

  1. Dilbilim ve Edebiyat

  2. Edebiyat ve Eğitim

  3. Edebiyat Eğitimi ve Göstergebilim

  4. Göstergebilimsel Çözümleme ve Sınıf İçi Öneriler

 • 883
 • 25 October 2016, 22:14
Sign up

Signup

Уже зарегистрированы?
Quick sign-up through social networks.
Sign in

Sign in.
Allowed.

Not registered yet?
 
Log in through social networks
Forgot your password?