1

Step 1

Іменник. Граматичні категоріі: число, відмінок.

2

Step 2

Артикль. Службовий індикатор іменника.

3

Step 3

Дієслово

4

Step 4

Часи. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній час в минулому. Види: неозначений, тривалий, перфектний (доконаний), перфектно-тривалий.

5

Step 5

Пасивна форма дії та пасивна форма стану.

6

Step 6

Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, дієприслівник), як форми, що поєднують в собі ознаки дієслова з ознаками інших

7

Step 7

Інфінітив. Вживання інфінітиву у функції підмета: в препозиції до дієслова присудка - проста структура; в постпозиції до дієслова – присудка

1

Step 1

Іменник. Граматичні категоріі: число, відмінок.

2

Step 2

Артикль. Службовий індикатор іменника.

3

Step 3

Дієслово

4

Step 4

Часи. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній час в минулому. Види: неозначений, тривалий, перфектний (доконаний), перфектно-тривалий.

5

Step 5

Пасивна форма дії та пасивна форма стану.

6

Step 6

Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, дієприслівник), як форми, що поєднують в собі ознаки дієслова з ознаками інших

7

Step 7

Інфінітив. Вживання інфінітиву у функції підмета: в препозиції до дієслова присудка - проста структура; в постпозиції до дієслова – присудка

01 May 2019 18 June 2020
The goal is overdue by 904 days

Goal abandoned

The author does not write in the goal 2 years 1 month 17 days

Goal author

Foreign languages

Подготовиться к вступительному экзамену.

Я ещё не до конца определилась. Нужна мне магистратура или нет.

Но лучше бы подготовиться.

Полученные новые знания и повторение уже мне знакомого материала- никогда лишними не будут.

P.S. Пока писала план вспомнила за что так сильно не любила английский в универе И иногда в школе.

 Goal Accomplishment Criteria

Подготовилась к экзамену

 1. Іменник. Граматичні категоріі: число, відмінок.

  1. Основні синтаксичні функції:підмет, додаток, предикатив.

  2. Іменники загальні та власні:

  3. Ті, що піддаються переліку і ті, що не піддаються.

  4. Абстрактні та конкретні

  5. Ті, що означають живу істоту та неживий предмет

  6. Предметні та збірні

  7. Число. Однина, множина. Утворення форми множини.

 2. Артикль. Службовий індикатор іменника.

  1. Система артиклів: означений, неозначений, нульовий.

  2. Фонетично сильні та слабкі форми артикля

  3. Основні функції артикля

  4. Семантичний зв’язок означеного артикля з вказівним займенником з

  5. Ототожнюючи функція означеного артикля

  6. Базові форми дієвідміни: основа теперішнього часу, основа минулого часу (дієприкметник ІІ).

  7. Правильні (регулярні) та неправильні (нерегулярні) дієслова.

  8. Дієслова смислові, службові (модальні, аспектні, дієслова-зв’язки) та допоміжні.

  9. Дієслова перехідні та неперехідні.

  10. Дієслова термінові та нетермінові, динамічні та статичні.

  11. Особові форми дієслова.

  12. Особа та число.

  13. Особа та число дієслова як категорії, що виражають певні характеристики суб’єкта.

  14. Три особи, два числа дієслова. Зв’язок значень особи та числа.

  15. Особові займенники як показники числа.

 3. Дієслово

  Мое засыпающее сознание не вовремя заметила, что половину пунктов я не туда записала))

  Главное что я сама знаю)

  1. граматичні категорії: особа, число, час, вид, стан, спосіб.

  2. Особові та неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, дієприслівник).

  3. Основна функція особових форм дієслова – вираження присудка.

  4. Функції неособових форм дієслова.

  5. Форма ІІІ особи однини теперішнього часу – єдина форма дієслова з граматичною флексією в англійській мові.

  6. Архаїчна форма ІІ особи однини. Особливості особових форм дієслова to be.

 4. Часи. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній час в минулому. Види: неозначений, тривалий, перфектний (доконаний), перфектно-тривалий.

 5. Пасивна форма дії та пасивна форма стану.

 6. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, дієприслівник), як форми, що поєднують в собі ознаки дієслова з ознаками інших

 7. Інфінітив. Вживання інфінітиву у функції підмета: в препозиції до дієслова присудка - проста структура; в постпозиції до дієслова – присудка

 • 838
 • 01 May 2019, 17:19
Sign up

Signup

Уже зарегистрированы?
Quick sign-up through social networks.
Sign in

Sign in.
Allowed.

Not registered yet?
 
Log in through social networks
Forgot your password?